مشورت از نگاه اسلام

مشورت از نگاه اسلام
عن‏النّبىّ (ص) (من اراد أمرا فشاور فیه و قضى هدى لأرشد الأمور)(1).
پیامبر اکرم (ص) مى‏فرمایند: هرکس که قصد انجام کارى داشته در آن مشورت کند، پس آن را انجام دهد که به صحیح‏ترین امور هدایت شود.
و عن النّبىّ (ص): (من اراد أمرا فشاور فیه امرء مسلما وفّقه‏الله لأرشد أموره)(2).
رسول اکرم (ص) مى‏فرمایند: کسى که قصد انجام کارى را داشته باشد و با مسلمانى مشورت کند، خداوند متعال او را به بهترین راهها هدایت مىفرماید.
و عن‏النّبى (ص): (و ما تشاور قوم الاّ هدوا لأرشد امرهم)(3).
رسول اکرم (ص) مى‏فرمایند: هیچ گروهى در امور خود با یک دیگر مشورت نکردند، مگر این که به بهترین راه دست یافتند.
و عن‏النّبىّ (ص) (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)(4).
پیامبر اسلام (ص) فرمودند: ضرر نمى‏کند آنکه استخاره کرد و پشیمان نمى‏شود آنکه مشورت نماید.
و عن رسول‏الله (ص): (اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امرکم شورى بینکم فظهرالأرض خیرٌ لکم من بطنها و اذا کان أمراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم ولم یکن امرکم شورى بینکم فبطن الأرض خیرٌلکم من ظهرها)(5).

/ 0 نظر / 10 بازدید